Om atomerna är oftast tomma, varför saker är svåra att beröra och att titta på?

Kemisten John Dalton föreslog teorin att all materia består av partiklar och föremål - atomer - och denna teori fortfarande accepteras av forskarsamhället, efter två hundra år. Var och en av dessa atomer består av extremt liten kärna och har färre elektroner som rör sig på ett relativt stort avstånd från centrum. Om vi ​​tänker oss ett bord, vilket är en miljard gånger mer av sina atomer blir storleken på en vattenmelon. Men även då, i mitten av kärnan kommer fortfarande att vara för liten, så att den kan ses, att inte tala om elektroner. Varför då våra fingrar inte passera genom atomerna? Varför ljuset inte tränga igenom sprickorna?

Om atomerna är oftast tomma, varför saker är svåra att beröra och att titta på?

För att förstå detta måste vi ta hänsyn till elektroner. Tyvärr, i skolan fick vi lära förenklade föreställningar - elektroner egentligen inte kretsar kring mitten av atomen, planeterna runt solen. Även om vi fick höra det. Istället kan elektronerna skrivas som en bisvärm eller en flock fåglar, vissa rörelser som är för snabba, att de kunde fånga, men du fortfarande se den övergripande formen av svärmen.

"dans" elektron

I själva verket, elektronerna dans - och det finns inget bättre ord för att beskriva denna process. Men detta är inte en slumpmässig dans - snarare balsal dans, där elektronerna rör sig i ett specifikt mönster genom att följa stegen som en matematisk ekvation som heter Erwin Schrödinger.

Om atomerna är oftast tomma, varför saker är svåra att beröra och att titta på?

Dessa system kan modeller variera - några långsamma och mild, som vals, andra snabba och energiska, liksom till boogie. Varje elektron följer samma schema, men ibland kan växla till en annan, om ingen annan elektron har detta system inte överensstämmer. Inga två elektroner i en atom kan inte flytta på samma sätt: det brukar kallas principen om förbudet, principen Pauli utslagning.

Även elektroner är aldrig trött, övergången till en snabbare steg kräver energi. När en elektron överförs till en långsam krets, förlorar den energi. Därför, när energin i form av ljus faller på en elektron, kan det absorbera en del energi och flytta till en snabbare, högre "dance". En ljusstråle inte passerar genom ditt skrivbord, eftersom elektronerna i atomerna i alla försöker fånga en liten bit av energi från ljuset.

Efter en tid, förlorar de fått energi, ibland i form av samma ljus. Förändringar i naturen av absorption och reflektion av ljus ger oss reflektioner och färger - så att vi kan se en tabell som ett fast föremål.

Motståndet när vidrör

Varför är det så starkt och känner? Du kanske har hört att det är på grund av den motbjudande - att de två negativt laddade föremål måste stöta bort varandra. Men detta är inte fallet. Svårt det är också på grund av de dansande elektroner. Om beröring bordet, kommer elektroner från atomerna i fingrarna nära till elektroner i atomerna i sektionen. Och när elektronerna i en atom närmare kärnan i en annan, kretsen ändra deras dans. Eftersom elektroner i det låga energitillstånd nära en kärna inte kan göra samma sak bredvid varandra - är denna plats redan vidtagits. Nykomling måste gå in i ett viloläge. Och överskottsenergi du behöver någonstans att sätta, inte i form av ljus vid denna tid, och i form av kraften i ditt finger inslag.

Därför processen nära summering atomer kräver energi, eftersom alla deras elektroner måste flytta till andra lediga hög energitillstånd. Försök att kombinera alla atomer i tabellen och fingrarna tillsammans kommer att kräva enorma mängder energi - mer än vad som kan ge dina muskler. Känner du motståndet i fingret, och bordet kände hårdhet i kroppen när du rör.